toplogo

W samochodzie

Szanowni klienci !

Zajmujemy się profesjonalnym serwisem układów klimatyzacji, zarówno samochodów osobowych jak i ciężarowych.
Naprawimy, odgrzybimy, napełnimy Twoją klimatyzację, jak również wystawimy gwarancję na wymienione podzespoły !

Nie trać czasu na wizyty w zakładach, które nie oferują nic więcej poza napełnieniem klimatyzacji, nie potrafiące zdiagnozować a tym bardziej naprawić najdrobniejszej usterki! W razie problemów i tak do Nas trafisz !!!
My zajmiemy się nią kompleksowo - klimatyzacja od A do Z to nasza specjalność!
Zaufaj profesjonalistom !

WYPOSAŻENIE WARSZTATU


zdj zdj zdj 

Oferujemy profesjonalny serwis klimatyzacji samochodowych osobowych i ciężarowych:

 • napełnianie gazów do instalacji klimatyzacyjnych (R-134a)
 • wykrywanie nieszczelności,
 • wymiana oleju,
 • dorabianie węży elastycznych,
 • wymiana skraplaczy, osuszaczy, czujników ciśnienia, zaworów rozprężnych, zaworów serwisowych, oringów i kompresorów,
 • ogólne sprawdzanie poprawności działania klimatyzacji,
 • usuwanie nieprzyjemnego zapachu (odgrzybianie)
 • przeglądy sezonowe.

 zdj

OPIS OBIEGU CZYNNIKA CHŁODNICZEGO

Najprostszy układ chłodniczy składa się z czterech, niezbędnych w obiegu chłodniczym, połączonych rurkami elementów : parownika, sprężarki, skraplacza i zaworu rozprężnego.

Zasadnicza funkcja urządzenia, czyli przeniesienie ciepła z jednego środowiska (kabina pojazdu) do drugiego (otoczenie zewnętrzne), jest wypełniana za pomocą krążącego w urządzeniu czynnika chłodniczego, który podlega przemianom termodynamicznym, ze skokowymi zmianami ciśnienia (sprężarka i zawór rozprężny) oraz zmianom stanu skupienia (dwa wymienniki ciepła w postaci parownika i skraplacza).

zdj zdj zdj

FILTR OSUSZACZ

Filtr osuszacz jest takim elementem układu, które choć znajduje się na drodze czynnika chłodniczego to nie ma wpływu ani na zmiany stanu skupienia czynnika, ani na wymianę ciepła.

Jednak filtr-osuszacz ma do spełnienia wiele ważnych zadań.

Filtr-osuszacz to cylindryczny zbiornik metalowy wyposażony w zespół z dwoma przyłączami czynnika, trzecim przyłączem (dla zaworu serwisowego, czujnika ciśnienia itp.) i wziernikiem (nie zawsze).

Wewnątrz zbiornika znajduje się wkład filtrująco-osuszający, złożony z warstwy higroskopijnego materiału sprasowanego pomiędzy dwoma warstwami materiału filtrującego (np. włókna szklanego).

Całość włożona jest po między dwa perforowane metalowe krążki.

Higroskopijny lub osuszający materiał używany w filtrach dobiera się według następujących kryteriów :

 • chemiczna zgodność z czynnikiem chłodniczym i olejem sprężarkowym,
 • zdolność pochłaniania i utrzymywania wody (wyrażana w % wagi wody do wagi materiału osuszacza),
 • wytrzymałość mechaniczna

Stosowane są takie materiały jak:

 • żel silikonowy (struktura amorficzna),
 • tlenek glinu (struktura amorficzna),
 • sito molekularne (syntetyczny zeolit – struktura krystaliczna).

Sita molekularne są najszerzej stosowane, ponieważ najlepiej spełniają wymienione kryteria, zwłaszcza dobrze absorbują wilgoć. W urządzeniach napełnionych czynnikiem R134a stosuje się tylko filtry dla R134a.

UWAGA !!!

Filtry dla R134a nie mają wzierników, ponieważ widoczne w nich obrazy nie dają pewności co do przyczyn anomalii w pracy urządzenia klimatyzacyjnego, tak jak to było w przypadku R12.

KLIMATYZACJA AUTOMATYCZNA

Skuteczna automatyczna regulacja klimatu we wnętrzu pojazdu jest zadaniem bardzo trudnym ze względu na liczbę czynników (wewnętrznych i zewnętrznych, stałych i zmiennych), od których jest uzależniony.

PRZYKŁADOWE URZĄDZENIE SKŁADA SIĘ Z:

 1. panelu sterującego zawierającego:
  • podświetlany wyświetlacz ciekłokrystaliczny,
  • przyciski sterowania poszczególnych funkcji,
  • płytkę z mikroprocesorem, który steruje pracą wyświetlacza i komunikuje się z centralną jednostką sterującą (ECU),
 2. centralnej jednostki sterującej, która za pośrednictwem elementów wykonawczych , na podstawie informacji otrzymanych z czujników temperatury i poleceń z przycisków panelu sterującego:
  • reguluje skład mieszaniny powietrza ciepłego i chłodnego,
  • zmienia intensywność wentylacji za pomocą modułu mocy,
  • kieruje rozdziałem powietrza,
  • steruje pracą sprężarki,
  • sprawdza przepływ gorącej wody w wymienniku ciepła (jeśli jest),
  • uruchamia wewnętrzny obieg powietrza ,
  • komunikuje się z panelem sterującym, 
 3. czujników mierzących temperaturę :
  • powietrza zewnętrznego,
  • bloku parownika,
  • powietrza klimatyzowanego,
  • panującą w kabinie pojazdu,

OBSŁUGA OKRESOWA:

Prawidłowa obsługa układu klimatyzacji samochodowej polega na wykonywaniu regularnych przeglądów. Zakres prac obsługowych zaleca się dzielić na okresy półroczne.

Co pół roku:

 • sprawdzanie wydajności układu klimatyzacji,
 • kontrola ciśnienia w układzie,
 • kontrola temperatury nawiewanego do kabiny powietrza,
 • kontrola układu elektrycznego (przełączniki, bezpieczniki, przewody elektryczne, dmuchawa),
 • kontrola pracy sprzęgła sprężarki,
 • kontrola połączeń układu,
 • czyszczenie toru nawiewu powietrza do kabiny,
 • kontrola stanu filtra kabinowego,
 • dezynfekcja parownika,

Co 1 rok:

czynności jak w obsłudze "co pół roku" oraz dodatkowo:

 • wymiana filtra kabinowego,
 • kontrola szczelności układu metodą znajdowania wycieków środka kontrastowego w świetle UV,
 • obsługa układu agregatem,
 • usunięcie i oczyszczenie czynnika,
 • usunięcie oleju z czynnika,
 • próba próżniowa w celu osuszenia układu,
 • uzupełnienie oleju,
 • ponowne napełnienie układu właściwą ilością czynnika chłodniczego,

Co 2 lata - czynności obsługiwane jak w obsłudze "co pół roku" i "co rok" oraz dodatkowo:

 • wymiana filtra osuszacza,

zdj zdj zdj zdj

KONTROLOWANIE DZIAŁANIA I DIAGNOZOWANIE USTEREK:

Sposób szybkiego sprawdzenia układu klimatyzacji (temperatura otoczenia >17°C):

 • ustawić prędkość obrotową silnika na 2000-2500or/min,
 • odczekać ok. 5 minut i dotykiem ręki sprawdzić ciepłotę przewodów:
  • między sprężarką a skraplaczem - gorąco,
  • przed zaworem - ciepło,
  • za zaworem - bardzo zimno,
  • przed sprężarką - zimno,

Kontrola ciśnień w układzie i temperatury powietrza:

 • praca silnika jak wyżej,
 • ciśnienie wysokie (manometr czerwony) zakres 6-17 bar,
 • ciśnienie niskie (manometr niebieski) zakres 0,7-3 bar, dla sprężarek automatycznych ok. 2 bar stałe,
 • ustawić dmuchawę na 3 bieg,
 • temperatura wewnątrz dyszy wylotowej w konsoli 2-8°C Jeżeli ciepłota przewodów, dane z pomiaru temperatury i ciśnienia znajdują się w określonych wyżej granicach to można uznać, że układ pracuje poprawnie.

zdj zdj zdj

UWAGA !!!

Nie przeprowadzać poniższych prób przy ekstremalnie niskich lub wysokich temperaturach otoczenia, wskazania manometrów mogą wtedy odbiegać od przyjętych wartości mimo sprawnej pracy układu. Przy zbyt niskiej temperaturze klimatyzacja nie będzie pracowała ze względu na możliwość zalodzenia.

zdj zdj zdj

DEZYNFEKCJA PAROWNIKA I KANAŁÓW NAWIEWU POWIETRZA:

Parownik w systemie klimatyzacji jest idealnym środowiskiem do gromadzenia się i rozwoju bakterii, grzybów i innych mikroorganizmów, które dostają się do układu wentylacji pojazdu z zewnątrz. Wywołują one u wielu ludzi reakcje alergiczne, takie jak kichanie, kaszel lub łzawienie oczu. Mikroorganizmy są przyczyną pojawiającego się w pojeździe zapachu pleśni i stęchlizny. W handlu są dostępne różne środki chemiczne służące do oczyszczania parowników układów klimatyzacji i usuwania nieprzyjemnych zapachów oraz ich przyczyn. Warstwa ochronna środka musi być naniesiona równomiernie na powierzchnię parownika, dlatego najefektywniejszą metodą jest zastosowanie aplikatora.

WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA PRZY STOSOWANIU ŚRODKA DEZYNFEKUJĄCEGO:

Podczas użycia nosić okulary ochronne, maskę ochronną i rękawice. Przy ewentualnym kontakcie z oczami natychmiast przemyć je obficie wodą i udać się do lekarza. Przed użyciem przestrzegać koniecznie wskazówek z opakowania preparatu.

KOMPRESORY

zdj zdj zdj zdj zdj zdj zdj zdj zdj zdj zdj

 BAI | Licznik odwiedzin - 246560